خیلی

بعد از ازدواجم خیلی چیزها و خیلی راه ها رو امتحان کردم.برای بهتر شدنزندگی، برای خودم، برای همه و... ولی احساس میکنم باید مدتی تجدید قوا کنم و برای یک مبارزه واقعی و عملی آماده بشم.همیشه فکر میکنم وقت داره تموم میشه و بایدد عجله کرد. ولی حالا باید منتظر فرصت خوب موند همین. 

چیزهایی هستند که نمیشه ازشون راحت گذشت و حتی به قدر جرعه ای باهاش درگیر بشی قسمتی از تار و پود وجودت رو میگیره. پس بعد از 24 سالگی باید روی خیلی چیزا دقیق باشی. و این چیزیه که هیچ موجود زنده ای روی زمین به ادم یادآوری نمیکنه جز تجربه ای که نباید بذاری دیر بشه.


منبع اصلی مطلب : نوشتپار های نیره
برچسب ها : خیلی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تجدید قوا